Usługa renderingu 3D
2021-05-07 17:52

Instrukcja obsługi

Rejestracja do góry

Aby korzystać z usługi renderingu należy zarejstrować się w portalu PLATON.

Dodawanie projektu do góry

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia renderingu jest umieszczenie pliku projektu na serwerze FTP rd.pcss.cloud.pionier.net.pl. Transfer plików poza rezerwacjami (tryb offline poprzez FTPS) opisany jest na portalu PLATON (https://pcss.cloud.pionier.net.pl/download/ftps.pdf).

Należy:

  • utworzyć katalog Rendering w swoim głównym katalogu,
  • upewnić się, że w projekcie wszystkie odwołania do zewnętrznych plików są względne,
  • skopiować projekt do katalogu Rendering razem ze wszystkimi zewnętrznymi zależnościami np. teksturami.
Oddzielne projekty powinny być umieszczane w osobnych katalogach wewnątrz katalogu Rendering.

Plik projektu zostanie automatycznie sprawdzony pod względem poprawności i po kilku minutach powinien być widoczny po zalogowaniu się w portalu PLATON w zakładce Rendering->Dodaj zlecenie.

W analogiczny sposób odbywa się pobieranie z serwera wyników renderingu – będą się one znajdowały w katalogu wybranym przez użytkownika podczas zlecania renderingu, obok pliku projektu. Należy pamiętać, że pliki wynikowe mogą zajmować znacznie więcej przestrzeni dyskowej i ich transfer może być czasochłonny. Dla przykładu nieskompresowana klatka o rozdzielczości 4K będzie zajmowała ok. 25 MB.

Utworzenie zlecenia do góry

Formularz do utworzenia nowego zadania renderingu dostępny jest po zalogowaniu się w portalu PLATON w zakładce Rendering->Dodaj zlecenie.

W pierwszej kolejności należy wybrać projekt, który chcemy wyrenderować.

Dalej pojawi się możliwość ustawienia pewnych podstawowych parametrów renderingu (np. rozdzielczość, zakres ramek). Parametry niewypełnione oraz niedostępne w formularzu będą zgodne z wartościami zapisanymi w projekcie. Wyjątkiem jest ścieżka dla plików wyjściowych, które muszą znaleźć się w wewnątrz katalogu projektu. W formularzu widoczne są wartości domyślne odczytane z pliku.

Po kliknięciu przycisku Dodaj zlecenie nowe zadanie zostanie wysłane do systemu renderingu i jest widoczne w Przeglądzie zleceń. Wysłanego zlecenia nie można edytować, co najwyżej anulować.

Drugą możliwością utworzenia zlecenia jest powtórzenie wcześniejszego zlecenia widocznego w Przeglądzie zleceń. Dostępna jest ona dla projektów nadal istniejących na serwerze. Po kliknięciu przycisku Powtórz zlecenie w szczegółach konkretnego zlecenia pojawia się formularz edycji parametrów, od razu wypełniony takimi samymi wartościami jak wybrane zlecenie. Po ich ewentualnej zmianie i kliknięciu przycisku Dodaj zlecenie zostanie wysłane nowe zlecenie.

Przebieg i zakończenie renderingu do góry

Status i inne informacje o zleceniu można obserwować po zalogowaniu się w portalu PLATON w zakładce Rendering->Przegląd zleceń. Klikając w lupę można sprawdzić dodatkowe informacje dotyczące przebiegu danego zlecenia czy parametry renderingu.

Zaraz po utworzeniu zlecenie ma status "wysłane".Po kilku minutach, po zaakceptowaniu przez system renderingu, zlecenie znajduje się w kolejce i oczekuje na zwolnienie zasobów potrzebnych do rozpoczęcia renderingu.Status "w trakcie obliczeń" informuje o tym, że realizacja zadania się już rozpoczęła.Poprawnie zrealizowane zlecenie ma status zakończone.

Wyrenderowane pliki wyjściowe można przetransferować z serwera w podobny sposób jak przy dodawaniu projektu.

Na różnych etapach procesu mogą pojawić się błędy, które spowodują odrzucenie zlecenia przez system. Zlecenie takie otrzyma status przerwane.Również użytkownik ma możliwość w każdej chwili anulować trwające zlecenieklikając przycisk Anuluj zlecenie w szczegółach konkretnego zlecenia.


Proszę czekać ...